Regulamin

1. Informacje wstępne

 1. Sklep internetowy Weirdslings.com (zwany dalej “Sklepem”) prowadzony jest przez:
  Eliza Jankowska Tekstylia  Elizy Orzeszkowej 3/3 67-300 Szprotawa 
  NIP 7393916460, REGON 017453866
  Konto bankowe: Mbank 56 1140 2004 0000 3902 7818 1237
  dalej nazywanej “Sprzedającym”.
 2. Kupujący (dalej nazywany “Klientem”) to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Każdy odwiedzający Sklep w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu zobowiązuje się przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.
 5. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W ceny towarów nie są wliczone koszty dostaw, które określone są w cenniku dostaw.

2. Zawarcie umowy

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości na wskazany adres e-mail, informujących Klienta o stanie realizacji złożonego zamówienia.
 4. Realizacja Zamówienia następuje w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, wniesionej za pośrednictwem przelewu internetowego lub systemu płatności elektronicznych (Przelewy24 i PayPal) chyba że ustalono inaczej.
 5. W przypadku niemożności opłacenia złożonego zamówienia w sposób wymieniony w punkcie 2.4 Klient może opłacić zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedającego:

  Eliza Jankowska Tekstylia  Elizy Orzeszkowej 3/3 67-300 Szprotawa 
  Numer konta: 56 1140 2004 0000 3902 7818 1237 (mBank)

  w tytule przelewu podając numer zamówienia.
 6. Zamówienie należy opłacić w ciągu 2 (dwóch) dni od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 7. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany na podany przez Klienta adres dostawy.

3. Zwroty i wymiany zakupionego towaru

 1. Od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie można odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. Może do tego celu posłużyć się Formularzem Zwrotu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z oświadczeniem (Formularzem) i dowodem zakupu na adres Sprzedającego (Eliza Jankowska Tekstylia  Elizy Orzeszkowej 3/3 67-300 Szprotawa ) z dopiskiem “Zwrot”.
 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.a
 4. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponoszony jest przez Klienta.
 5. Sklep zwróci wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta).
 6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

4. Informacje końcowe

 1. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (https://weirdslings.com/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.
 5. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 25 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Google Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.              
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). 
 3. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: 
 • Podmiot realizujący dostawę towarów
 • Dostawca płatności
 • Dostawca skrzynki poczty elektronicznej 
 • Biuro rachunkowe
 • Podmiot zapewniający system mailingowy
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.